קופל: "האיגוד שילם למכבי ת"א על הביטוח של אליהו"

יו"ר האיגוד המתפטר על דו"ח המבקר: "הגירעון אינו בגלל שיפוץ, אלא עקב חיובים ישנים". האיגוד: "שומרי הסף לא עשו מלאכתם"

אור שקדי

אבנר קופל השיב היום (רביעי) לטיוטת דו"ח מבקר הפנים של איגוד הכדורסל, אשר גרמה להתפטרותו מראשות איגוד הכדורסל בחודש מאי 2013. כזכור, דו"ח מבקר הפנים של איגוד הכדורסל, רואה החשבון אריה ברסקי, העלה טענות חמורות על תפקוד איגוד הכדורסל בימי קופל ובימים של קודמיו.

"מר קופל פנה פעמים רבות בבקשה לקבלת מסמכים שונים שהועמדו לרשותה של הביקורת, וכן לקבלת מסמכים נוספים אשר יש בהם רלוונטיות לטענות שהועלו כנגדו בטיוטה", כתבו עורכי דינו של קופל בתגובתם. "בקשותיו נענו בצורה חלקית. משכך, הוא שומר לעצמו את הזכות להוסיף על האמור בתגובה זו, עם קבלת מלוא המסמכים הדרושים. מר קופל דוחה מכל וכל את הטענות שהועלו במסגרת טיוטת הדו"ח, ובכלל זה את הטענות בדבר אופי התנהלותו של מר קופל בעניין רכישות והתקשרויות עם ספקים.

טוב לדעת (מקודם)

נובמבר סייל: ההזדמנות שלכם לנצח את הכאב - במבצע

לכתבה המלאה
יזם ביקורת על איגוד הכדורסל. קופל (צילום: קובי אליהו)

קופל היה יוזם הרעיון לעריכת ביקורת באיגוד הכדורסל, אשר תבחן נושאים שונים העומדים על הפרק, "כך עם כניסתו של מר קופל לתפקיד, ערך פגישה עם רו"ח אריה ברסקי, בה התבקש האחרון לעקוב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדו"ח קודם של מבקר האיגוד מחודש מרץ 2011. בישיבה זו נקבע כי ממצאי הדו"ח ימסרו ליו"ר האיגוד ולהנהלת האיגוד. ביום 25 באפריל נשלחה טיוטת הדו"ח מבלי שמבקר הפנים טרח להיפגש קודם לכל עם מר קופל. טיוטת הדו"ח התעלמה במפגיע מכל המבוקש על ידי יו"ר האיגוד והתרכזה בנושא אחד: התקשרויות עם ספקים. חמור מכך: במסגרת טיוטת הדוח הועלו טענות אודות אופי התנהלות מר קופל ואחרים בכל הנוגע לביצוע שיפוצים בבניין איגוד הכדורסל, תוך שנטען כי ביצוע השיפוצים לא אושר, כביכול, על ידי המוסדות המוסמכים באיגוד. כאילו השיפוצים אותם יזר מר קופל הם שגרמו כביכול להיווצרות הגירעון התקציבי אליו נקלע האיגוד".

"מדובר בהטעיה חמורה", נכתב בתגובה, "היווצרותו של הגירעון התקציבי אינה קשורה בשיפוצים, כי אם בהתנהלות הכספית של האיגוד לפני כניסתו של קופל לתפקיד יו"ר האיגוד...סיבה נוספת הקשורה בגירעון, הינה תשלום לאגודת מכבי תל אביב בגין דמי ביטוח, משנת 2011, לשחקן הכדורסל ליאור אליהו בסך של לא פחות מ-300 אלף שקל. סכום זה מעולם לא תוקצב ו/או הובא לידיעת הנהלת האיגוד והאיגוד נאלץ לשלמו בעקבות הגשת טיוטת תביעה כנגד האיגוד על ידי יו"ר מכבי תל אביב, שמעון מזרחי. הסיבות לגרעון המפורטות לעיל ידועות היטב לגורמים הרלוונטיים באיגוד, ואף לעורך טיוטת הדוח באופן אישי. באופן תמוה ומחשיד, כל זאת נעלם כלא היה מטיוטת הדו"ח".

קופל טוען כי דמי הביטוח שלו מעולם לא תוקצבו או הובאו לידיעת הנהלת האיגוד. אליהו (צילום: ברני ארדוב)

"ההתנהלות הכספית הבלתי ראויה של האיגוד בשנים קודמות לכניסת מר קופל לתפקיד, והניסיון הפסול לגלגל את הגירעון לפתחו של מר קופל, הם שהובילו אותו למסור ביום 25 באפריל הודעה על התפטרותו מכהונתו כיו"ר איגוד הכדורסל".

"בניגוד לנטען בטיוטת הדו"ח, ביצוע השיפוצים אושר גם אושר במוסדות המוסמכים באיגוד, וזאת לאחר שמוסדות האיגוד בחנו את מצבו התקציבי של האיגוד, והגיעו למסקנה כי התקציב הינו מאוזן. לשיפוצים יוחד סעיף תקציבי ספציפי. ביצוע השיפוצים היה מחויב המציאות, והוא נועד לשפר את התנאים הבטיחותיים והתברואתיים במבנה האיגוד. היה בו גם להשיא את הכנסות האיגוד ולהקטין את הוצאותיו. ביצוע השיפוצים היה בתחום האחריות של מנכ"ל האיגוד, יעקב בן שושן, מנהל הרכש והלוגיסטיקה, גדי דוד, וכן גזבר או יו"ר ועדת כספים, כפי שנקבע בהחלטת ועדת המכרזים".

ההתנהלות הכספית הבלתי ראויה של האיגוד בשנים קודמות לכניסת מר קופל לתפקיד" (צילום: ברני ארדוב)

כיצד נוצר הגירעון התקציבי לפי קופל?

ביום 19 בנובמבר 2012 נערכה ישיבת נשיאות האיגוד שדנה בעדכון התקציב. במכתב מצוין כי רואה החשבון של האיגוד, רואה חשבון מוטי גולנסקי, הציג תמונה חיובית אודות מצבו הכלכלי של האיגוד: "עד סוף השנה האיגוד יסיים בצורה מאוזנת. קיים גידול בהכנסות ובהוצאות קיים גידול. נוספו מקורות הכנסה בסך של 1.3 מיליון שקלים, ועודף של 900 אלף שקל משנת 2011". שאול אייזנברג על פי המכתב התעניין האם יש הוצאות עודפות וגולנסקי ענה: "האיגוד משלם מקדמות בגין הוצאות עודפות, מסגרת התקציב 41 מיליון שקלים, לעומת 31 מיליון שקלים, גידול של 15 אחוזים מעל המתוכנן". עדכון התקציב אושר.

ב-30 בדצמבר נערכה ישיבת הנהלה באיגוד, שבה על פי המכתב נודע כי האיגוד מצוי בגירעון של כ-700 אלף שקל, ומכאן למד קופל כי מקורו של הגירעון הוא באי-דיווח על הוצאות וחובות משנים קודמות. רו"ח גולנסקי השמיע את הדברים הבאים: "איגוד הכדורסל צפוי לסיים את שנת 2012 בגירעון של 692 אלף שקל, כאשר יש לקחת בחשבון שהייתה פעילות נבחרות. בנוסף נוספו הוצאות משנים קודמות אשר נכללו בדו"ח ביצוע לנושא ביטוח נסיעות ומחשוב. ברצוני להציג הצעת תקציב מאוזנת שכוללת כיסוי גירעון של כ-700 אלף שקל בתוך התקציב".

חבר ועדת הכספים צבי ליבר השיב: "בועדת הכספים הראו לנו תקציב מאוזן, היום אנחנו עומדים בפני גירעון של 700 אלף שקלים, כתוצאה מהוצאות שלא ידענו עליהן ולא הצלחתי להבין מאיפה הגיעו. אני רואה בזה כישלון של המנכ"ל... היה צריך להיות עם היד על הדופק ולדעת שיש חשבונות במאות אלפי שקלים". בתוך הדיון ציין שמעון מזרחי כי: "הוספה נבחרת אחרת, שלא הייתה מתוקצבת. גם לגבי הנסיעה שם, ולא לגבי האירוח פה. היא גם שינתה את התקציב".

קופל טען באותה ישיבה: "לא הוצגו חשבונו של חצי מיליון. לא הובא לידיעיתנו. החשבונות לא הובאו לידיעת רואה חשבון, הצוות שצריך לקטלג אותו ולמחשב אותו. שחקן מכבי תל אביב, ליאור אליהו, נפצע במסגרת נבחרת ישראל. כולם יודעים, זה קרה באוגוסט - ספטמבר 2011. אגודה כמו מכבי תל אביב היא מאוד מסודרת, בטח בכסף. היא הגישה דרישה בספטמבר על 300 אלף שקל, היו שיחות עם היו"ר הקודם על הכסף, הענין הזה לא הוכנס למאזן. בשנת התקציב שלאחר מכן נחשפו לפתע כל אותן הוצאות שעד אז לא טרח איש להכלילן בדו"חות הכספיים של האיגוד, ועל כן כאמור נוצר גירעון בשנה שלאחר מכן".

נבחרת שלא תוקצבה שינתה את התקציב. שמעון מזרחי (צילום: קובי אליהו)

על פי הטענה העולה במכתב מקור הגירעון הוא לא בשיפוצים אלא בהוצאות משנים קודמות שלא דווחו במסגרת המאזנים והרחבת פעילות הנבחרות ותשלום לא מתוקצב למכבי תל אביב. במכתבו של קופל עולות השאלות: "מדוע עניינים אלה לא נכללות בטיוטת הדו"ח? מדוע בטיוטת הדו"ח נעשה ניסיון להציג כאילו מקור הגירעון בשיפוצים שבוצעו במבנה האיגוד? תמיהות אלו אף מתחדדות שעה שעורך טיוטת הדו"ח נכח בעצמו בדיון בו הובהר מקור הגירעון התקציבי, וחרף זאת התעלם מכך במסגרת הטיוטה".

על פי תשובתו של קופל עלות השיפוצים היא כ-600 אלף שקלים ונפרסה על פני שנתיים, פחות מאחוז מתקציב האיגוד. "הכיצד ניתן היה לטעון כי דווקא הסכום שהוצא בגין השיפוצים הינו הסכום שהוביל את האיגוד לגירעון תקציבי?".

הוצאות השיפוצים באיגוד הכדורסל

בישיבת הכספים של איגוד הכדורסל מיום 25 בדצמבר 2012 הוחלטו הדברים הבאים: "חברי הועדה מאשרים את השיפוצים אשר בוצעו בבניין איגוד הכדורסל, ומאשרים בנוסף את המשך ביצוע השיפוצים בתקציב של 250 אלף שקלים. לאחר הסקירה חברי הועדה מאשרים את עדכון התקציב". ביצוע השיפוצים אושר גם בתקציב לשנת 2013: "הנחת התקציב הינה כי במהלך שנת 2013 יתבצעו השקעות במבנה האיגוד בסך של כ-200 אלף שקלים וכן יתבצעו השקעות במערכת המחשוב והמידע של האיגוד בסך של 200 אלף שקלים". מוסדות האיגוד, שידעו על המצב הכלכלי, אישרו את ביצוע השיפוצים.

בישיבת צוות נוהל התקשוריות ומכרזים מה-6 לדצמבר 2012 נקבע כי מנכ"ל ו/או גזבר האיגוד הם אחראיים על ביצוע התקשרויות. "לא תמצא כי ליו"ר האיגוד אחריות בגין ההתנהלות הביצועית אל מול הספקים השונים". על פי המכתב מנהל הרכש, גדי דוד, עסק בקיבוצן של שלוש הצעות מחיר והעבירן למנכ"ל האיגוד, "אופן התנהלות זה נלמד גם מפעמים קודמות בהן נדרשו שיפוצים ורכישות".

קופל לא מסיר אחריות מעצמו, "מר קופל מכיר באחריותו המיניסטראלית לתפעול איגוד הכדורסל. יחד עם זאת מר קופל לא היה מעורב בבחירת הספקים, בניהול המשאים ומתנים, בהליכי ההתקשרות ואישורי התשלום".

בהמשך מכחיש קופל כי ניהל משא ומתן או נפגש עם הקבלן אלדין שביצע את השיפוצים בקומה 3 בבניין האיגוד, וכי לא הגיע לידיו העתקים של ההמחאה שנמסרה לקבלן. כמו כן טוען יו"ר האיגוד המתפטר כי ניהול משא ומתן מול האדריכל ושחקן העבר אמיר שלח נערך כדין, ואין קשר לכך שהוא היה נשוי למזכירתו, עדי שום, שכן הנישואים נגמרו לפני 8 שנים. יו"ר מנהלת הליגה לשעבר לא מכחיש כי שוחח עם הקבלן מאיר אוחיון, אך רק כדי להוזיל עלויות, וכי ההצעה שלו הייתה הזולה ביותר גם כך.

קופל טוען כי ניהול משא ומתן מול האדריכל ושחקן העבר אמיר שלח נערך כדין. שלח (צילום: ברני ארדוב)

קופל חותם את המכתב ואומר: "ראשיתם של דברים מעידה, איפוא על אחריותם. כאמור בפתח הדברים, נוכח אי קבלת מלוא המסמכים הדרושים לעניין, שומר מר קופל על הזכות להוסיף על האמור בתגובה זו, וממילא אין באמור בה, או במה שלא אמור בה, כדי למצות את טענותיו ו/או כדי להודות בטענה מהטענות שהועלו בטיוטת הדו"ח. לאור כל האמור לעיל, מתבקשת הביקורת לתקן את טיוטת הדו"ח בהתאם לאמור במכתבנו זה".

תגובת איגוד הכדורסל למכתבו של קופל: "האיגוד הגיע למצבו כי שומרי הסף לא עשו את מלאכתם"

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully